Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

60 resultaten gevonden

Infiltratie licht vervuild water

Waterwindow card image

Oplossing

Lavakoffer

Een lavakoffer wordt ook wel infiltratiekoffer genoemd. De ondergrondse voorziening is opgebouwd uit een granulaat met lavasteen.

Te weinig infiltratie

Waterwindow card image

Oplossing

Greppel

Het is een lintvormige voorziening waar water in kan worden geborgen en kan infiltreren. De greppel heeft dezelfde grondopbouw als de omliggende grond. Het…

Bergingstekort Rotterdam

Waterwindow card image

Oplossing

Waterplein Benthemplein

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Wateropgave Spangen

Waterwindow card image

Oplossing

Waterplein Spangen

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Toetsing waterkeringsystemen kostbaar en tijdrovend

Waterwindow card image

Oplossing

Dijksterkte analyse Module (DAM)

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een softwarepakket, waarmee sterkteberekeningen van dijken geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Te weinig inzicht in het grondwaterpeil

Waterwindow card image

Oplossing

Menyanthes

Menyanthes is een programma dat snel inzicht kan geven in de externe invloeden op de grondwaterstand. Het kan data gebruiken van veel verschillende formats.…

Blauwalgen

Waterwindow card image

Oplossing

Quaggamosselen

De quaggamosselen (zoetwatermossel) bevinden zich op kratjes en worden zo in het watersysteem geplaatst. Deze mossel is een exoot en verwijdert blauwalg uit het…

Toetsen waterkwaliteitsnormen is tijdrovend.

Waterwindow card image

Oplossing

Aquo-Kit

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus: voor zowel eigen rapportages als KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen…

Tijdrovende en lastige rioleringsinspecties

Waterwindow card image

Oplossing

Strategisch riooladvies Excel tool

Een tool in Excel waarmee metingen en tekeningen gekoppeld worden. Hiermee kan snel een strategische beoordeling van het geinspecteerde riool gegeven worden. Ook kan…

Overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

NOAQ Tubewall

Aan elkaar geschakelde PVC opblaastubes van 10m of 20m lengte per tube. De tubes worden ter plaatse gevuld met lucht met behulp van een…

Erosie van de kustlijn

Waterwindow card image

Oplossing

TrapBag Biodune

De biologisch afbreekbare TrapBag kan gebruikt worden om op een duurzame manier duinen te repareren. De TrapBags worden geplaatst en door het gebruik van…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Moerasbakken

Deze end of pipe maatregel koppelt hemelwater af en leidt dit naar bakken. Hierdoor kan natte vegetatie zich gaan ontwikkelen. De bakken zijn als…

Feedback