Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

60 resultaten gevonden

Hoge vervangingskosten houten beschoeiing

Waterwindow card image

Oplossing

GEOWALL

De GEOWALL is een robuuste beschoeiing van geperste baggerspecie. Grond van de oever of bagger van de waterbodem wordt afgegraven en gemengd met wat…

Zoete regenwaterlens dreigt te verdwijnen

Waterwindow card image

Oplossing

Systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Hornhuizen richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale…

Beregeningsverbod gewassen door bruinrot

Waterwindow card image

Oplossing

Spaarwater - ondergrondse opslag en druppelirrigatie

De Spaarwater maatregelen vergroten de waterbeschikbaarheid en oogstopbrengst voor de landbouw. Het systeem omvat de gehele cyclus van opvangen, opslaan en zuinig gebruik van…

Verhoogde kans op overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

TrapBag

Piramide-vormige big bags welke met 30 stuks aaneen zijn gemaakt. Ze zijn snel te plaatsen door ze als een accordeon van een pallet te…

Verhoogde kans op overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

BoxBarrier

Deze constructie van aan elkaar geschakelde met water gevulde bakken vormen een barrière met waterkerende functie. Hiermee kan snel een waterkering worden gecreëerd of…

Verhoogde kans op overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

TubeBarrier

De TubeBarrier is een tunnel van flexibel materiaal met een slab aan de voorkant. De slab kan verankerd of verzwaard worden waardoor het water…

Erosie verzwakt de kustverdediging

Waterwindow card image

Oplossing

Kunststof TrapBag

De kunststof TrapBag kan gebruikt worden voor het versterken van de duinen of kustlijn waarbij een lange levensduur gewenst is. De kunststof TrapBags worden…

Riooloverstort bij hevige regenval.

Waterwindow card image

Oplossing

Verticale infiltratie

Huizen worden afgekoppeld en het hemelwater kan infiltreren via verticale infiltratiebuizen.

Wateroverlast In Egmond aan Zee

Waterwindow card image

Oplossing

Zakputten

Het is een gestapelde put van bakstenen met een open bodem. Het hemelwater kan via de bodem en wanden in de grond infiltreren.

Het toepassen van natuurvriendelijke oevers is geen vanzelfsprekendheid.

Waterwindow card image

Oplossing

Drijvend Groen

Drijvend groen is een drijvend modulair systeem waar watervegetatie op kan groeien zodat onder water, tussen de wortels van de planten, de habitat voor…

Water stroomt door de dijk heen

Waterwindow card image

Oplossing

Dijkversterking Geotextiel

Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) is een materiaal dat wel water doorlaat maar geen zand. Door dit aan te brengen fungeert het als filter, waardoor…

Blauwalg in de Zoetermeerse Plas

Waterwindow card image

Oplossing

MPC-Buoy

De MPC-Buoy is een drijvend platform dat door middel van ultrasoon geluid de algenconcentratie vermindert. Hierdoor verbeterd de waterkwaliteit en kan de plas weer…

Feedback