Professionele water- en klimaatoplossingen

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Waterwindow header image
Waterwindow head image

Stedelijk water

Het beheer van water in de bebouwde omgeving (huishoudelijk afvalwater, grondwater en hemelwater).

Waterwindow head image

Waterveiligheid

De productie van energie in, op of met water.

Waterwindow head image

Water en ICT

Gebruik van informatie technologie voor het efficiënter inrichten, beter besturen, monitoren en beheren.

Waterwindow head image

Water en voedsel

Gebruik van water ter verbetering van de voedselproductie.

Waterwindow head image

Waterkwantiteit

Chemische en ecologische samenstelling van het water.

Waterwindow head image

Waterketen

Het proces en de infrastructuur voor het winnen, produceren en distribueren van drinkwater, het tra..

Waterwindow head image

Waterkwaliteit

Chemische en ecologische samenstelling van het water.

Waterwindow head image

Water en energie

Water en energie

Waterwindow head image

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of do...

Waterwindow head image

Probleem

Bodemdaling

Het verzakken van de bodem als gevolg van zetting of inklinking leidt tot overlast en/of schade.

Waterwindow head image

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf...

Waterwindow head image

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

Feedback