Nederlandse Wateroplossingen

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Waterwindow header image

Wat is WaterWindow

WaterWindow is een onafhankelijk platform voor eindgebruikers van water- en klimaatoplossingen, zoals waterschappen, gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en het Rijk. Het wordt gebruikt als digitale etalage voor water- en klimaatoplossingen en is daarmee een instrument voor het uitwisselen van kennis over de beschikbaarheid van oplossingen.

Waarom WaterWindow

Water is voorwaardelijk voor leven. Tegelijk is water een wereldwijd probleem.
In onze leefomgeving vraagt water steeds vaker om effectieve  oplossingen.  

Elke dag zijn professionals aan de slag met het gebruiken en ontwikkelen van oplossingen voor een gezonde en veilige leefomgeving, zoals bijvoorbeeld rondom watervraagstukken, klimaatadaptatie en de circulaire economie. 

Watermanagers of beheerders van de openbare ruimte hebben vaak onvoldoende inzicht in de oplossingen die beschikbaar zijn voor hun specifieke opgave of probleem. En dat is  jammer, want veel van al die oplossingen zijn kansrijk om ergens anders nogmaals in te zetten. Tenslotte  zijn veel opgaven of  problemen in hoge mate vergelijkbaar, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen.   Delen is daarom kansrijk.

WaterWindow helpt en  voorziet professionals van een plek waar het in een paar muisklikken duidelijk is of er een oplossing voor een specifiek probleem beschikbaar is. Een plek waar onomstotelijk duidelijk wordt of de een oplossing in een operationele situatie werkt of dat de oplossing nog in ontwikkeling is maar wel potentie biedt voor het oplossen van een probleem.

Focus

Snel een bestaande oplossing vinden voor waterprobleem zonder van te voren te weten dat de oplossing bestaat. Dat is de focus van platform WaterWindow, hét digitale platform waar professionals Nederlandse water- en klimaat-oplossingen vinden.

Onze visie

WaterWindow kijkt vanuit een systeembril  naar een gezonde fysieke leefomgeving. Water maakt immers integraal onderdeel uit van onze leefomgeving. Het is voorwaardelijk voor leven en draagt daarmee in hoge mate bij aan de ontwikkeling van een gezonde wereld.

De vraag naar een gezonde leefomgeving zal de komende jaren sterk veranderen: opgaven vanuit de woningbouw, voedseltransitie, energietransitie, mobiliteit en klimaatadaptie leggen steeds meer beslag op de schaarse ruimte.  Dat  vraagt om snelheid en daarmee om slimme oplossingen waar één keer één veel meer is dan twee.

Tegelijk zien wij dat er al veel oplossingen zijn waarmee flinke stappen gezet kunnen worden. Oplossingen die meer doen dan alleen een bijdrage leveren aan het probleem waar zij voor in het leven zijn geroepen. Als onze professionals ze tenminste weten te vinden en weten te combineren.

Daarom zet WaterWindow in op het delen van de alle beschikbare oplossingen uit verschillende domeinen. We zijn in het water begonnen en richten ons nu op de gezonde fysieke leefomgeving. Kortom, wij zijn niet terughoudend om ook in brede zin aan water verwante oplossingen te delen.

Zo wordt WaterWindow een doelmatig instrument waarmee professionals duurzame stappen kunnen zetten met de kennis van nu.  Daarmee leveren wij nu een bijdrage aan de ontwikkeling van morgen: een gezonde en veilige leefomgeving.

Onze missie

WaterWindow ziet het als haar opdracht om in een constant veranderende omgeving de aan water gerelateerde ontwikkelingen, die de ontwikkeling naar een gezonde leefomgeving bevorderen, te vertalen naar de praktijk. Met behulp van de WaterWindow etalage en diverse aanvullende diensten worden nieuwe technologieën en toepassingen ontsloten en kunnen (aankomende) professionals en (waar mogelijk) burgers hiermee kennismaken én leren werken.

Principes

  1. Geen enkele opgave op  probleem is helemaal uniek.
  2. Elk probleem heeft tenminste één oplossing. Je moet hem alleen weten te vinden.
  3. Aan elke succesvol in de praktijk gebruikte oplossing is altijd een  gebruiker verbonden. 
  4.  Er is behoefte aan direct toepasbare oplossingen.
  5. Er worden veel slimme oplossingen ontwikkeld, maar deze zijn lastig te vinden en te beoordelen.
  6. Focus op lokale problemen verhindert bovenlokale kennisdeling.
  7. Beheerders werken het liefst zonder risico’s. Innovatie is noodzakelijk, maar komt lastig van de grond.
  8. Innovaties zijn vooral welkom als er geen bewezen oplossing voorhanden is. Waar vind je die dan?
  9. Elke organisatie en elk mens maakt deel uit van een systeem waarin alles in balans met elkaar functioneert.
Feedback