Tijdrovende en lastige rioleringsinspecties

Waterwindow header image
Probleem
Tijdrovende en lastige rioleringsinspecties
Oplossing
Strategisch riooladvies Excel tool

Een tool in Excel waarmee metingen en tekeningen gekoppeld worden. Hiermee kan snel een strategische beoordeling van het geinspecteerde riool gegeven worden. Ook kan het gebruikt worden voor het snel genereren van een besteks- en uitvoeringstekening in AutoCAD en het geografisch inzichtelijk maken (ook in 3D) van de hellingshoekmetingen in AutoCAD. Het levert inzichtelijke tekeningen voor afstromingsanalyse en opleveringsinspecties kunnen snel ingelezen en beoordeelt worden. Ook geeft het inzichtelijke 3D tekeningen van de zetting.

Voordelen
  • Kostenbesparend.
  • Snel.
  • Kan leiden tot nieuwe inzichten.
Omschrijving werkwijze

Aangeleverde videocamera inspectiegegevens (SUFRIB en RMB) worden m.b.v. deze tool in een Excel ingelezen. De inspectiegegevens worden middels een vast format duidelijk leesbaar gemaakt. Afhankelijk van de ingestelde GRP ingrijpmaatstaf worden bij een strategisch advies de ingestelde reparatiemethode en kosten geautomatiseerd ingevuld. Met deze tool kan vanuit iedere Excel regel het videobeeld opgeroepen worden. Ook kan handmatig de voorgestelde reparatie maatregel worden aangepast. Bij een compleet ingevulde Excel lijst kunnen de tekeningen die benodigd zijn voor ons strategisch of operationeel riooladvies automatisch uitgetekend worden in AutoCAD. Aanvullend worden nu ook de opleverinspecties van nieuw aangelegd riool bij reconstructie projecten ingelezen en gecontroleerd. De aannemer krijgt binnen 2 werkdagen een tekening terug met hierop de waargenomen schadebeelden en voorgestelde reparaties. In de tekening komt ook de uitwerking van het gemeten hellingshoek profiel. Op deze wijze kan een lokale zonk veroorzaakt tijdens de aanleg direct worden aangetoond.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback