Bergingstekort Rotterdam

Waterwindow header image
Probleem
Bergingstekort Rotterdam
Oplossing
Waterplein Benthemplein

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Voordelen
  • De oplossing bij aan de waterbewustwording van bewoners.
  • Het is mogelijk om aan een grote wateropgave te voldoen.
  • Bevorderen van de sociale cohesie.
Omschrijving werkwijze

Het water wordt zichtbaar aangevoerd in de drie verschillende bassins. Deze worden geregeld door drie gemalen die afzonderlijk automatisch aan gaan. Daarna wordt het water bovengronds en voor een klein gedeelte ondergronds geborgen. Het zichtbare gedeelte zal als eerste vollopen. Het afvoeren van het water wordt bij één bassin gedaan door het water af te voeren naar het riool. Bij de andere bassins infiltreert het water in de ondergrond.

Feedback