Te weinig infiltratie

Waterwindow header image
Probleem
Te weinig infiltratie
Oplossing
Greppel

Het is een lintvormige voorziening waar water in kan worden geborgen en kan infiltreren. De greppel heeft dezelfde grondopbouw als de omliggende grond. Het lijkt daarom ook veel op een sloot alleen staat er niet permanent water in. Het dient voor infiltratie van water en niet voor het afvoeren ervan.

Voordelen
  • Vasthouden en vertraagde afvoer van hemelwater.
Beperkingen
  • De greppel kan zich gaan verlanden.
Omschrijving werkwijze

Het hemelwater stroomt van de verharding naar de greppel. In de greppel kan het water infiltreren in de ondergrond of afstromen. De greppel heeft geen openbare functie en kan langere tijd vol staan met water.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Bevoegd gezag

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback