Wateropgave Spangen

Waterwindow header image
Probleem
Wateropgave Spangen
Oplossing
Waterplein Spangen

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Voordelen
  • De oplossing draagt bij aan de waterbewustwording bij bewoners.
  • Het is mogelijk om aan een grote wateropgave te voldoen.
  • De oplossing bevordert de sociale cohesie.
Beperkingen
Omschrijving werkwijze

Het water wordt zichtbaar aangevoerd waarna het ondergronds en bovengronds geborgen wordt. (Het zichtbare gedeelte zal als eerste vollopen). Onder het waterplein is een lavakoffer aangebracht waardoor het water van het plein in de ondergrond kan infiltreren.

Feedback