Transitie naar de gezonde duurzame leefomgeving

Werken aan gezonde ecosystemen Urgent action required. Het is overduidelijk: Er is dringende actie nodig om toenemende klimaatrisico’s aan te pakken. Maar dat is niet het enige. Nederland heeft steeds meer prangende opgaven waar zij aan moet voldoen. Naast klimaatadapatie en de energietransitie dienen ook een enorme woningbouwopgave, CO2-reductie, Stikstofreductie, en de afname in biodiversiteit … Continued

Feedback