Transitie naar de gezonde duurzame leefomgeving

Leiderschap required

Waterwindow header image

Werken aan gezonde ecosystemen

Urgent action required.

Het is overduidelijk: Er is dringende actie nodig om toenemende klimaatrisico’s aan te pakken.
Maar dat is niet het enige. Nederland heeft steeds meer prangende opgaven waar zij aan moet voldoen.
Naast klimaatadapatie en de energietransitie dienen ook een enorme woningbouwopgave, CO2-reductie, Stikstofreductie, en de afname in biodiversiteit zich aan.
Terwijl we tegelijk ook circulair willen werken en gezonder willen gaan leven met meer groen en meer water.
Nú actie ondernemen kan onze toekomst veilig stellen.

Voor WaterWindow een belangrijke vraag waar wij graag aan gaan werken.
Want het geven van een simpel water-antwoord op een water-vraag is niet meer voldoende.

Wij gaan werken aan een nieuwe instrument dat deze vraag om leiderschap beantwoord.
Dat gaan wij doen met nieuwe partners in een andere hoedanigheid.
Om een toekomstbestendige- en dus duurzame leefomgeving te maken is meer nodig.
Want het geven van een simpel water-antwoord op een water-vraag is niet meer voldoende.

Tot het zover is zetten we WaterWindow in zijn vrij.
Het platform is er nog wel om te inspireren, maar zal niet verder worden ontwikkeld.

Samen met onze nieuwe partners maken we een toepassing waar professionals – over grenzen heen – samen kunnen werken aan een duurzame leefomgeving, aan gezonde ecosystemen..
Een toepassing die antwoord geeft op de vraag aan welke opgaven een oplossing allemaal bijdraagt en op welk aggregatieniveau.
Stel je dus een watervraag, dan krijg je een hitte-antwoord, CO2-antwoord een bodemdaling-antwoord enzovoorts. En andersom.
Zo kan je zien waar een oplossing allemaal aan bijdraagt en wordt het bijdragen aan een gezond ecosysteem gemakkelijker.
En dat zonder veel extra inspanningen. Maar wel met een beetje A.I.

Doe mee!
Om echt een verschil te kunnen maken hebben wij jou nodig.
Want hoe meer gebruikers er zijn, hoe makkelijker het wordt om te delen.

Jouw bewezen oplossingen en kansrijke innovaties kunnen anderen in vergelijkbare situaties helpen.
Doe zoals anderen en meld je aan via info@waterwindow.nl. Zo help je anderen sneller resultaat te boeken.

Feedback