Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

4 resultaten gevonden

Wateroverlast in Delft

Waterwindow card image

Oplossing

Kantelkeringen

Er zijn stuwen en een gemaal aangebracht om het waterpeil in de binnenstad van Delft te beheren. Door vervolgens met het gemaal te pompen,…

Watertekort in het “Land van Ris”

Waterwindow card image

Oplossing

Duiker met flexibele klep

Er is een duiker aangelegd met een omgekeerde flexibele klep. Deze gaat open door de waterdruk waardoor er water wordt ingelaten.

Te weinig infiltratie

Waterwindow card image

Oplossing

Greppel

Het is een lintvormige voorziening waar water in kan worden geborgen en kan infiltreren. De greppel heeft dezelfde grondopbouw als de omliggende grond. Het…

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Waterwindow card image

Oplossing

Peilbeheer met vegetatiestuwen

Het waterschap heeft bij de herinrichting van de Pepinusbeek en de Putbeek gekozen voor vegetatiestuwen. De waterplanten in de beek zorgen voor opstuwing.

Feedback