Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

2 resultaten gevonden

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Verbeterd gescheiden stelsel

Het lijkt veel op het gescheiden stelsel maar er is een duidelijk verschil. Er bevindt zich namelijk een "first flush" dit houdt in dat…

Hemelwateroverlast of overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

Kolkenleiding

De kolken langs de straat zijn aangesloten op het nabijgelegen oppervlaktewater door deze kolkenleiding, zonder dat het op het grote rioolstelsel is aangesloten. (Hemelwaterriool…

Feedback