Waterwindow header image
Geef een korte naam aan jouw casus
Welke opgave of probleem neem jij met het gebruik van de oplossing geheel of gedeeltelijk weg?
Geef een korte passende titel voor de opgave of het probleem in jouw situatie.
Geef een bondige omschrijving van de opgave of het probleem in jouw situatie.
Geef aan op welk schaalniveau de oplossing in de casus is toegepast.
Geef een bondige omschrijving van de oplossing.
Beschrijf de werkwijze die bij de realisatie van de oplossing in jouw situatie is gevolgd.
Omschrijf in bullets de voordelen die die het gebruik van de oplossing met zich meebrengt.
Omschrijf in bullets de beperkingen die die het gebruik van de oplossing met zich meebrengt.
Bij welk thema behoort jouw oplossing?
Bij welke doorsnijdende thema's passen bij jouw oplossing?
Aan welke landelijke doelen of programma’s draagt jouw oplossing bij?
Een oplossing is bewezen als deze structureel door een beheerder/gebruiker in een operationele omgeving wordt ingezet. Anders wordt een oplossing altijd als innovatie aangemerkt.
In welke ontwikkelstadium bevindt de oplossing zich?
In wat voor project wordt/is de oplossing uitgevoerd?
Is de oplossing samengesteld uit twee of meerdere op zichzelf staande oplossingen?
Geef de namen van de in de casus als slimme combinatie gebruikte oplossingen (opsomming) .
Geselecteerde waarde: 0
Indicatie van de kosten (in Euro's per eenheid)
Geef de gehanteerde eenheid die gebruikt is om tot de kostenindicatie te komen (per oplossing, per km etc.).
Selecteer de relevante periode waarin de oplossing is gerealiseerd.
Selecteer de voor de casus relevante watersoort
Selecteer de voor de casus relevante waterstype
Waar is de oplossing gerealiseerd?
Hoe is de oplossing in de ruimte geplaatst?
In/op welke grondsoort is de oplossing gerealiseerd?
Van welk type veengrond is er sprake in de casus?
In welke mate is de bodem zettingsgevoelig?
In welke mate was is er bij de realisatie van de oplossing sprake van bodemdaling?
Hoe is de beschikbaarheid van de ondergrond te typeren (drukte in de ondergrond)?
Selecteer het wijktype waarin de oplossing is gerealiseerd
Selecteer het gebiedstype waarin de casus plaats vindt
Selecteer het landschapstype waarin de casus plaats vindt
Selecteer het landschapstype waarin de casus plaats vindt
Welke Circulaire strategie is van toepassing op de oplossing?
Wat voor soort innovatie heeft betrekking op de door jou gerealiseerde oplossing?
Is jouw oplossing ingezonden voor een innovatieprijs?
Heb jij weleens een slimmigheid bedacht waarmee je een innovatiebelemmering hebt weggenomen?
Is de door jou gerealiseerde oplossing door anderen te bezichtigen?
Als de oplossing bewezen is is de case eigenaar de gebruiker van de oplossing, de referent. Hij gebruikt de oplossing om zijn opgave of probleem geheel of gedeeltelijk weg te nemen.
Vul alle lege plekken in
Als de oplossing nog niet bewezen is, is de toeleverancier vaak de case eigenaar van de oplossing. Soms is dat de betrokken gebruiker. De oplossing is dan nog in ontwikkeling (TRL 1 t/m 9) en wordt nog niet structureel gebruikt om een opgave of probleem geheel of gedeeltelijk weg te nemen.
Vul alle lege plekken in
Bij de ontwikkeling van een oplossing (TRL 1-9) betrokken gebruiker die nog geen actieve rol heeft als eindgebruiker van een bewezen oplossing maar de potentie van de oplossing ziet om zijn opgave of probleem mee te verkleinen of weg te nemen.
Vul alle lege plekken in
Bij de realisatie van een oplossing (TRL 1-9) betrokken gezag (vaak een overheid) die het (toekomstig) gebruik van een oplossing toetst aan de geldende wet- en regelgeving.
Vul alle lege plekken in
Bij de realisatie van een oplossing (TRL 1-9) betrokken partijen zoals uitvoerder, kennis-, onderzoek- en onderwijsinstellingen..
Vul alle lege plekken in
Bij de realisatie van een oplossing (TRL 1-9) betrokken partijen zoals uitvoerder, kennis-, onderzoek- en onderwijsinstellingen..
Vul alle lege plekken in
Bij de realisatie van een oplossing (TRL 1-9) betrokken partijen zoals uitvoerder, kennis-, onderzoek- en onderwijsinstellingen..
Vul alle lege plekken in
De organisatie die de toeleverancier en/of de gebruiker bij de realisatie van een nieuwe oplossing (TRL 1-9) ondersteunt en hierbij als Innovatie katalysator functioneert.
Vul alle lege plekken in
Feedback