Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Als door externe factoren, bijvoorbeeld overvloedige regenval, tijdelijk de waterveiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet er snel gehandeld worden. Er zal in zeer korte tijd een waterkerende constructie aangelegd moeten worden om het achterland te behoeden voor natte voeten.

Oplossing

Vlotterkering

De Vlotterkering is een flexibele waterkering die zich aanpast aan de situatie. Hierdoor is het mogelijk om bescherming op maat te kunnen bieden. Het systeem is ingebouwd in de bodem en is dus permanent aanwezig. De Vlotterkering is overal binnendijks toepasbaar voor verschillende watertypen.

Vlotterkering ; WaterWindow

Voordelen

  • De Vlotterkering is ook bruikbaar als kering voor diverse (lek)vloeistoffen op bijvoorbeeld industrieterreinen.
  • De Vlotterkering is snel inzetbaar.
  • Er zijn geen mensen nodig om de waterkering te bedienen.
  • Een flexibele waterkering die zich aanpast aan de situatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Watertype Oppervlaktewater