Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Kolkenleiding

De kolken langs de straat zijn aangesloten op het nabijgelegen oppervlaktewater door deze kolkenleiding, zonder dat het op het grote rioolstelsel is aangesloten. (Hemelwaterriool of afvalwaterriool)

Kolkenleiding; WaterWindow

Voordelen

  • Het is geen onderdeel van het grotere rioolstelsel.
  • Afkoppelen zonder extra kosten.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater