Hemelwateroverlast

Waterwindow header image
Probleem
Hemelwateroverlast
Oplossing
Natuurlijke waterberging

Door het park op een natuurlijke manier te laten verzakken maar de omliggende huizen wel op te hogen kan er een waterberging worden gecreëerd in het verzakkende park wat hierdoor moerasachtig zal worden.

Voordelen
  • Kosten efficiënt door gebruik te maken van een natuurlijk proces.
Beperkingen
  • Resultaten zijn moeilijk te voorspellen.
  • Het beperkt de gebruiksmogelijkheden onder het maaiveld.
Omschrijving werkwijze

Het gebied moet worden opgehoogd. Dit wordt echter niet gedaan waardoor de sloten buiten hun oevers treden het park in. Het park wordt dan als waterberging gebruikt.

Feedback