Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Infiltratieriool

Om extra berging te creëren en het extra water te behouden in de regio is het mogelijk om een infiltratieriool aan te leggen dat boven de grondwaterstand ligt. Bij hoge grondwaterstanden kan het systeem ook worden gebruikt als drainage riool.

Infiltratieriool om extra berging te creeeren en hemelwateroverlast te voorkomen

Voordelen

  • Extra berging creëeren.
  • Grondwater reguleren

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
  2. Overstromingen beperken Ja
  3. Hittestress beperken Nee

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater