Fosfaatrijke baggerlaag

Waterwindow header image
Probleem
Fosfaatrijke baggerlaag
Oplossing
MUDtrap

De MUDtrap is een serie speciaal gevormde opvangbakken die zwevende baggerdeeltjes afvangt voordat het op de waterbodem neerslaat. Deze deeltjes worden verpompt naar een slibontwateringscontainer aan de oever. Deze filtert het slib en het water stroomt terug naar de beek.

Voordelen
  • Er hoeft niet meer periodiek gebaggerd te worden.
Beperkingen
  • Na monitoring is gebleken dat deze pilot opstelling van de MUDtrap op deze locatie in deze setup niet goed kon functioneren. Door een combinatie van te veel zand en blad raakten de slibopvangbakken verstopt, zodat opvang van slib niet kon plaatsvinden.
Omschrijving werkwijze

In drie roestvrijstalen bakken wordt slib van de beek opgevangen. Dit wordt vervolgens afgepompt en opgeslagen in een container, die regelmatig wordt geleegd. Dit draagt bij aan een schoner milieu en minder algengroei.

Betrokken eindgebruiker

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Toeleverancier

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Betrokken partij

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback