De zeewering voldoet niet aan de veiligheidseisen

Waterwindow header image
Probleem
De zeewering voldoet niet aan de veiligheidseisen
Oplossing
Kust op kracht

De zeewering is versterkt door zand aan te brengen en zo duinen en een strand voor de bestaande dijk te creëren. Deze oplossing vergroot de veiligheid en tevens de ruimtelijke kwaliteit. De waterkerende functie is overgenomen door het aangelegde strand en duin. In totaal zullen duinen en strand ongeveer 250 meter breed zijn. Aan de koppen van de dijk is er vooral plek voor recreatie, in het middengebied is meer rust, daar kan de natuur zich ontwikkelen. Parallel aan de kustversterking realiseert de regio ruim 40 ruimtelijke kwaliteitsprojecten zoals extra natuur, wandel- en fietspaden en nieuwe strandopgangen.

Voordelen
  • Flexibele, veilige oplossing die ook kansen biedt voor ruimtelijke kwaliteit.
  • Minste impact op de omgeving, met name aan de landzijde.
Beperkingen
  • Onderhoudsinspanningen mogelijk hoger dan verwacht.
  • Mogelijk hinder door zandverstuiving.
Omschrijving werkwijze

Er is 35 miljoen m3 zand aangebracht wat is aangevoerd uit zee met sleephopperzuigers. Met dit zand is een nieuwe kust gecreëerd welke begint na de dijk met een kleine vallei om stuifzand op te vangen. Hiervoor komt een hoog duin, net iets lager is dan de dijk. Na het duin vormen zich kleinere duintjes. Hierna begint een breed strand. In de natuurzone is een dubbele duinenrij aangelegd met daartussen een duinvallei. Stuifzand wordt voorkomen door het vastleggen van zand met vitale begroeiing. Op lange termijn zal het onderhoud van de zandige kust plaatsvinden door middel van zandsuppleties om de nieuw vast te stellen basiskustlijn te handhaven. In de natuurzone wordt laagfrequent onderhoud (>10jr) gepleegd zodat de natuur zich beter kan ontwikkelen.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Betrokken partij

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Betrokken partij

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback