Brak grondwater

Waterwindow header image
Probleem
Brak grondwater
Oplossing
Spaarwater - systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Herbaijum richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale zoete neerslaglens waarbij het oorspronkelijk doel van drainage, ontwatering en voorkomen van natschade, gegarandeerd blijft.

Voordelen
  • Uitspoelen van nutriënten terugdringen.
  • Opbouwen zoetwaterbuffer in regenwaterlenzen.
  • Behoud traditionele werking drainage.
Omschrijving werkwijze

Drainagewater uit het perceel wordt met een verzamelleiding opgevangen waarna het ondergronds wordt geïnfiltreerd en opgeslagen in zout grondwater. Hierdoor ontstaat een zoetwaterbel. In droge perioden pompt de agrariër uit zijn eigen zoetwaterbel om het water met druppelirrigatie op zuinige wijze bij de gewassen te brengen.

Toeleverancier

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Betrokken partij

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Betrokken partij

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback