Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Waterwindow header image
Probleem
Hemelwateroverlast
Oplossing
Watershells

Voor het creëren van grote ondergrondse waterberging kunnen Watershells gebruikt worden. De bovengrond blijft beschikbaar voor gebruik.

Voordelen
  • Veel berging
  • Goedkope oplossing
  • Het kan een dik pakket grond aan waar struiken kunnen groeien (Geen bomen)
  • Zwaar verkeer kan er gebruik van maken.
Beperkingen
  • Alleen mogelijk bij laag grondwater
  • Bij het ontwerp moet goed rekening worden gehouden met toekomstig onderhoud, door het maken van een verzamelgoot en spuitpad.
Omschrijving werkwijze

Aanleg van een bergingskelder onder een wegdek/openbare ruimte om hemelwater in op te vangen. Afgekoppeld water wordt geïnfiltreerd of middels een knijpconstructie geloosd op het oppervlaktewater.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Toeleverancier

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Bevoegd gezag

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback