Riool overbelast door hemelwater

Waterwindow header image
Probleem
Riool overbelast door hemelwater
Oplossing
Waterpasserende verharding

Door het toepassen van een waterpasserende steen wordt 90% van het regenwater lokaal vastgehouden, geborgen en geïnfiltreerd. Dit zorgt ervoor dat het grondwater wordt aangevuld en dat er geen schoon water afgevoerd wordt naar de zuivering.

Voordelen
  • Geen transport van schoon water naar RWZI.
  • Ontlasten van riolering tijdens piekbuien.
  • Minimale aanpassing van de buitenruimte met een groot effect.
Beperkingen
  • Frequent onderhoud van het tapijt nodig.
Omschrijving werkwijze

De straatstenen met open ruimtes worden op dezelfde manier gelegd als normale straatstenen. Door de vorm ontstaan er openingen waar tijdens hevige neerslag water in opgevangen kan worden. Op deze manier kan het water infiltreren in de bodem.

Betrokken eindgebruiker

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Betrokken partij

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback