Hemelwateroverlast

Waterwindow header image
Probleem
Hemelwateroverlast
Oplossing
Afvoergoot

Het is een goot in het straatoppervlak waardoor hemelwater kan afstromen naar oppervlaktewater of het riool. Er zijn verschillende goten: molgoten, lijngoten en groene goten.

Voordelen
  • Door het zichtbaar maken van afvloeiend hemelwater draagt een afvoergoot bij aan de waterbewustwording van bewoners.
  • De volledig open goten zijn goed schoon te houden.
Beperkingen
  • Molgoten kan over worden gestruikeld en lijngoten zijn lastiger schoon te houden doordat het een dichte goot is.
Omschrijving werkwijze

Het hemelwater valt op de omliggende verharding en zal zich door vrij verval verzamelen in de goot. Waarna het afstroomt naar het oppervlaktewater of riool.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Bevoegd gezag

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback