Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

60 resultaten gevonden

Tekort aan stedelijke waterberging

Waterwindow card image

Oplossing

Ondergrondse waterberging

De ondergrondse waterberging, gelegen onder de oprit van de parkeergarage Museumpark, heeft een bergingscapaciteit van 10.000 m3. De berging dient als tijdelijke opvang in…

De zeewering voldoet niet aan de veiligheidseisen

Waterwindow card image

Oplossing

Kust op kracht

De zeewering is versterkt door zand aan te brengen en zo duinen en een strand voor de bestaande dijk te creëren. Deze oplossing vergroot…

Riool overbelast door hemelwater

Waterwindow card image

Oplossing

Waterpasserende verharding

Door het toepassen van een waterpasserende steen wordt 90% van het regenwater lokaal vastgehouden, geborgen en geïnfiltreerd. Dit zorgt ervoor dat het grondwater wordt…

Wateroverlast door verstening

Waterwindow card image

Oplossing

Geveltuinen

Geveltuinen zijn tuinen van een paar meter diep die tegen de gevels worden aangelegd. Ze bevinden zich op gemeentegrond. De bodem van de tuin…

Brak grondwater

Waterwindow card image

Oplossing

Spaarwater - systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Herbaijum richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale…

Wateroverlast in Delft

Waterwindow card image

Oplossing

Kantelkeringen

Er zijn stuwen en een gemaal aangebracht om het waterpeil in de binnenstad van Delft te beheren. Door vervolgens met het gemaal te pompen,…

Acuut overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

Green soil bags

De green soil bag is een biologisch afbreekbare zandzak gevuld met taludzaden-mix. Het gebruik van deze zakken kan zijn bij opkisten, piping effecten of…

Onvoldoende afvoercapaciteit bij hoogwater

Waterwindow card image

Oplossing

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging

Door het verleggen van de Waaldijk krijgt de Waal meer ruimte om tijdens hoogwater het water te kunnen afvoeren. De maatregel levert een waterstanddaling…

Te weinig ruimte voor water

Waterwindow card image

Oplossing

Watershells

Voor het creëren van grote ondergrondse waterberging kunnen Watershells gebruikt worden. De bovengrond blijft beschikbaar voor gebruik. Het is in schiedam toegepast om geen…

Watertekort in het “Land van Ris”

Waterwindow card image

Oplossing

Duiker met flexibele klep

Er is een duiker aangelegd met een omgekeerde flexibele klep. Deze gaat open door de waterdruk waardoor er water wordt ingelaten.

Overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

Mobiele dijken

Deze tijdelijke waterkering bestaat uit slangen van zeil die worden samengehouden door een net. De slangen worden ter plaatse gevuld met water d.m.v. storzkoppelingen…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn plastic kratten waarin ondergronds water kan worden geborgen. Deze kratten kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor treedt een horizontale stroming op en…

Feedback