Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

15 resultaten gevonden

Verhoogde kans op overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

TrapBag

Piramide-vormige big bags welke met 30 stuks aaneen zijn gemaakt. Ze zijn snel te plaatsen door ze als een accordeon van een pallet te…

Verhoogde kans op overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

BoxBarrier

Deze constructie van aan elkaar geschakelde met water gevulde bakken vormen een barrière met waterkerende functie. Hiermee kan snel een waterkering worden gecreëerd of…

Verhoogde kans op overstroming

Waterwindow card image

Oplossing

TubeBarrier

De TubeBarrier is een tunnel van flexibel materiaal met een slab aan de voorkant. De slab kan verankerd of verzwaard worden waardoor het water…

Erosie verzwakt de kustverdediging

Waterwindow card image

Oplossing

Kunststof TrapBag

De kunststof TrapBag kan gebruikt worden voor het versterken van de duinen of kustlijn waarbij een lange levensduur gewenst is. De kunststof TrapBags worden…

Water stroomt door de dijk heen

Waterwindow card image

Oplossing

Dijkversterking Geotextiel

Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) is een materiaal dat wel water doorlaat maar geen zand. Door dit aan te brengen fungeert het als filter, waardoor…

De zeewering voldoet niet aan de veiligheidseisen

Waterwindow card image

Oplossing

Kust op kracht

De zeewering is versterkt door zand aan te brengen en zo duinen en een strand voor de bestaande dijk te creëren. Deze oplossing vergroot…

Acuut overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

Green soil bags

De green soil bag is een biologisch afbreekbare zandzak gevuld met taludzaden-mix. Het gebruik van deze zakken kan zijn bij opkisten, piping effecten of…

Onvoldoende afvoercapaciteit bij hoogwater

Waterwindow card image

Oplossing

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging

Door het verleggen van de Waaldijk krijgt de Waal meer ruimte om tijdens hoogwater het water te kunnen afvoeren. De maatregel levert een waterstanddaling…

Overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

Mobiele dijken

Deze tijdelijke waterkering bestaat uit slangen van zeil die worden samengehouden door een net. De slangen worden ter plaatse gevuld met water d.m.v. storzkoppelingen…

Overstromingsgevaar

Waterwindow card image

Oplossing

NOAQ Tubewall

Aan elkaar geschakelde PVC opblaastubes van 10m of 20m lengte per tube. De tubes worden ter plaatse gevuld met lucht met behulp van een…

Erosie van de kustlijn

Waterwindow card image

Oplossing

TrapBag Biodune

De biologisch afbreekbare TrapBag kan gebruikt worden om op een duurzame manier duinen te repareren. De TrapBags worden geplaatst en door het gebruik van…

Piping

Waterwindow card image

Oplossing

Mixed-in-Place (MIP) kwelscherm

Mixed-in-Place is een grondverbeteringstechniek waarbij de grond vermengd wordt met een bindmiddel zoals cement. Met behulp van deze techniek worden bij de Pleijdijk kwelschermen…

Feedback