Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

7 resultaten gevonden

Het toepassen van natuurvriendelijke oevers is geen vanzelfsprekendheid.

Waterwindow card image

Oplossing

Drijvend Groen

Drijvend groen is een drijvend modulair systeem waar watervegetatie op kan groeien zodat onder water, tussen de wortels van de planten, de habitat voor…

Blauwalg in de Zoetermeerse Plas

Waterwindow card image

Oplossing

MPC-Buoy

De MPC-Buoy is een drijvend platform dat door middel van ultrasoon geluid de algenconcentratie vermindert. Hierdoor verbeterd de waterkwaliteit en kan de plas weer…

Blauwalgen

Waterwindow card image

Oplossing

Quaggamosselen

De quaggamosselen (zoetwatermossel) bevinden zich op kratjes en worden zo in het watersysteem geplaatst. Deze mossel is een exoot en verwijdert blauwalg uit het…

Fosfaatrijke baggerlaag

Waterwindow card image

Oplossing

MUDtrap

De MUDtrap is een serie speciaal gevormde opvangbakken die zwevende baggerdeeltjes afvangt voordat het op de waterbodem neerslaat. Deze deeltjes worden verpompt naar een…

Overmatige algenbloei

Waterwindow card image

Oplossing

IJzersuppletie in laagveenplassen

De hoeveelheid ijzer in de bodem wordt aangevuld, tot de natuurlijke verhouding met fosfor weer is hersteld. Hierbij wordt er geleidelijk twee jaar lang…

Ongewenste zoutindringing

Waterwindow card image

Oplossing

Innovatieve zoet-zoutscheiding

Bij deze oplossing wordt gebruik gemaakt van bellenschermtechnologie,met beluchtingskoppen die kleine belletjes maakt.

Slechte waterkwaliteit door overschot nutriënten.

Waterwindow card image

Oplossing

Doorspoeling voedselarmer water

Het inlaten van voedselarm water in het boezemsysteem zorgt ervoor dat het voedselrijke water uit het systeem gaat. De combinatie van lagere voedselrijkdom met…

Feedback