Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

3 resultaten gevonden

Zoete regenwaterlens dreigt te verdwijnen

Waterwindow card image

Oplossing

Systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Hornhuizen richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale…

Beregeningsverbod gewassen door bruinrot

Waterwindow card image

Oplossing

Spaarwater - ondergrondse opslag en druppelirrigatie

De Spaarwater maatregelen vergroten de waterbeschikbaarheid en oogstopbrengst voor de landbouw. Het systeem omvat de gehele cyclus van opvangen, opslaan en zuinig gebruik van…

Brak grondwater

Waterwindow card image

Oplossing

Spaarwater - systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Herbaijum richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale…

Feedback