Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

5 resultaten gevonden

Toetsing waterkeringsystemen kostbaar en tijdrovend

Waterwindow card image

Oplossing

Dijksterkte analyse Module (DAM)

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een softwarepakket, waarmee sterkteberekeningen van dijken geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Te weinig inzicht in het grondwaterpeil

Waterwindow card image

Oplossing

Menyanthes

Menyanthes is een programma dat snel inzicht kan geven in de externe invloeden op de grondwaterstand. Het kan data gebruiken van veel verschillende formats.…

Toetsen waterkwaliteitsnormen is tijdrovend.

Waterwindow card image

Oplossing

Aquo-Kit

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus: voor zowel eigen rapportages als KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen…

Tijdrovende en lastige rioleringsinspecties

Waterwindow card image

Oplossing

Strategisch riooladvies Excel tool

Een tool in Excel waarmee metingen en tekeningen gekoppeld worden. Hiermee kan snel een strategische beoordeling van het geinspecteerde riool gegeven worden. Ook kan…

WIS Award
2017

Rietschermen plaatsen tijdrovend en arbeidsintensief

Waterwindow card image

Oplossing

Rietschermzetter

De Rietschermzetter is een apparaat dat voortgetrokken wordt door een traktor en tegelijkertijd automatisch rietschermen plant. Hiermee kan er in anderhalf uur ongeveer 600…

Feedback