Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
 • Thema('s)

 • Schaalniveau

 • Watertype

 • Watersoort

 • Landschapstype

 • Landschapstypen (hoogte)

 • Gebiedstype

 • Grondsoort

 • Sustainable development Goals (SDG)

 • Deltaprogramma

 • Zoetwaterstrategie

 • Type veengrond

 • Bodem zettingsgevoeligheid

 • Mate van bodemdaling

 • Soortgroepen

 • Leefgebied

 • Ruimtelijke inpassing

 • Wijktype

 • Project periode

 • Plaatsing

 • Doorsnijdend thema

 • Bewezen of innovatie

 • Ontwikkel stadium

 • Type innovatiebelemmering

 • Specifieke belemmering

 • Verschijningsvorm

26 resultaten gevonden

Overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden.

Waterwindow card image

Oplossing

Drainage riool

Voor het reguleren van grondwateroverlast kan een drainage riool worden toegepast. Hierdoor kan voldoende ontwateringsdiepte worden gecreëerd onder het bebouwde oppervlak.

WIS Award
2017

Rietschermen plaatsen tijdrovend en arbeidsintensief

Waterwindow card image

Oplossing

Rietschermzetter

De Rietschermzetter is een apparaat dat voortgetrokken wordt door een traktor en tegelijkertijd automatisch rietschermen plant. Hiermee kan er in anderhalf uur ongeveer 600…

Feedback