Zoek de oplossing die bij jouw opgave past

Selecteer de kenmerken van jouw opgave of probleem

Waterwindow header image
  • Thema('s)

  • Schaalniveau

  • Watertype

  • Watersoort

  • Landschapstype

  • Landschapstypen (hoogte)

  • Gebiedstype

  • Grondsoort

  • Sustainable development Goals (SDG)

  • Deltaprogramma

  • Zoetwaterstrategie

  • Type veengrond

  • Bodem zettingsgevoeligheid

  • Mate van bodemdaling

  • Soortgroepen

  • Leefgebied

  • Ruimtelijke inpassing

  • Wijktype

  • Project periode

  • Plaatsing

  • Doorsnijdend thema

  • Bewezen of innovatie

  • Ontwikkel stadium

  • Type innovatiebelemmering

  • Specifieke belemmering

  • Verschijningsvorm

26 resultaten gevonden

Riooloverstort bij hevige regenval.

Waterwindow card image

Oplossing

Verticale infiltratie

Huizen worden afgekoppeld en het hemelwater kan infiltreren via verticale infiltratiebuizen.

Wateroverlast In Egmond aan Zee

Waterwindow card image

Oplossing

Zakputten

Het is een gestapelde put van bakstenen met een open bodem. Het hemelwater kan via de bodem en wanden in de grond infiltreren.

Tekort aan stedelijke waterberging

Waterwindow card image

Oplossing

Ondergrondse waterberging

De ondergrondse waterberging, gelegen onder de oprit van de parkeergarage Museumpark, heeft een bergingscapaciteit van 10.000 m3. De berging dient als tijdelijke opvang in…

Riool overbelast door hemelwater

Waterwindow card image

Oplossing

Waterpasserende verharding

Door het toepassen van een waterpasserende steen wordt 90% van het regenwater lokaal vastgehouden, geborgen en geïnfiltreerd. Dit zorgt ervoor dat het grondwater wordt…

Wateroverlast door verstening

Waterwindow card image

Oplossing

Geveltuinen

Geveltuinen zijn tuinen van een paar meter diep die tegen de gevels worden aangelegd. Ze bevinden zich op gemeentegrond. De bodem van de tuin…

Te weinig ruimte voor water

Waterwindow card image

Oplossing

Watershells

Voor het creëren van grote ondergrondse waterberging kunnen Watershells gebruikt worden. De bovengrond blijft beschikbaar voor gebruik. Het is in schiedam toegepast om geen…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn plastic kratten waarin ondergronds water kan worden geborgen. Deze kratten kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor treedt een horizontale stroming op en…

Infiltratie licht vervuild water

Waterwindow card image

Oplossing

Lavakoffer

Een lavakoffer wordt ook wel infiltratiekoffer genoemd. De ondergrondse voorziening is opgebouwd uit een granulaat met lavasteen.

Bergingstekort Rotterdam

Waterwindow card image

Oplossing

Waterplein Benthemplein

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Wateropgave Spangen

Waterwindow card image

Oplossing

Waterplein Spangen

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Moerasbakken

Deze end of pipe maatregel koppelt hemelwater af en leidt dit naar bakken. Hierdoor kan natte vegetatie zich gaan ontwikkelen. De bakken zijn als…

Hemelwateroverlast

Waterwindow card image

Oplossing

Berminfiltratie

De weg wordt schuin aangelegd zodat het hemelwater naar de lager gelegen berm afstroomt.

Feedback