Waterwindow header image

Urgentie

Van pijnstillers tot hormoon verstorende stoffen, elk jaar belandt minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland. Deze medicijnresten bemoeilijken de bereiding van drinkwater en hebben een negatief effect op dieren in het water. Dit heeft grote invloed op het ecosysteem en daarmee op de voedselketen van de mens.

Online etalage voor ketenoplossingen

Om medicijnresten uit het water te halen is een inzet vanuit alle betrokken partijen gewenst. Daarom faciliteert WaterWindow een overzicht van brongerichte oplossingen (die voorkomen dat medicijnresten in het water komen) in combinatie met end-of-pipe oplossingen (om emissies van medicijnresten naar oppervlaktewater te verminderen).

EFFECTIEF STUREN OP LOKALE BIJDRAGE

Lokale benadering

Op basis van de lokale en regionale hotspotanalyses kan worden vastgesteld welke medicijnresten lokaal kunnen worden teruggedrongen.

Aanpak niet wezensvreemd

De Etalage Ketenoplossingen ontsluit voor elk soort bedrijf welke effectieve oplossing passend en beschikbaar is om als maatregel in te zetten.

Zo kunnen alle betrokken organisaties vanuit hun eigen kracht en rol een bijdrage leveren aan het verminderen van een of meerdere medicijnresten in het water. Gewoon, door een oplossing te gebruiken die bij de aard van hun eigen bedrijf past.

Deel jouw oplossingen voor het verminderen van medicijnresten in water met andere professionals.

Resultaat

Het totaalresultaat komt voort uit de optelsom van individueel door de ketenpartijen uitgevoerde oplossingen (maatregelen). Samenwerking is zo effectief en dient tegelijk het eigen bedrijfsbelang.

Uiteindelijk draagt elk bedrijf, elke ketenorganisatie,  zijn steentje bij aan het terugdringen van de dominant in het water voorkomende medicijnresten. In sommige gevallen kunnen combinaties van bron- en end-of-pipe-maatregelen samen het meest effectief zijn.

Onderscheidende voordelen etalage

TERUGDRINGEN (PNEC) OVERSCHRIJDINGEN

Het totaal het totaal stoffen die de ‘Predicted No Effect Concentration’ overschrijden, wordt verminderd.

ZOEKEN & VINDEN

WaterWindow helpt bedrijven uit de waardeketen bij het zoeken en vinden van (betaalbare) oplossingen om gebiedsgericht medicijnresten in water terug te dringen.

BEST PRACTICES

De etalage stelt professionals in staat om direct best practices uit te wisselen met collega’s in hun beroepsgroep of bedrijfskolom

BEDRIJFSEIGEN OPLOSSINGEN

Ketenpartners krijgen inzicht in de beschikbaarheid van oplossingen die bij het krakater van de eigen organisatie past.

INTERNATIONALE MARKTKANSEN

Door de Nederlandse innovatieve technologische oplossingen om medicijnresten ook in de Engelse, Duitse en Franse taal te etaleren ontstaan internationale marktkansen.

De Etalage voor ketenoplossingen

In de Etalage Ketenoplossingen komen alle oplossingen voor het terugbrengen van medicijnresten in water online bij elkaar. Zo wordt het snel duidelijk of een oplossing voor een specifieke stof of geneesmiddel beschikbaar is en kan de realisatie aanzienlijk worden versneld.

Etaleren

De Etalage Ketenoplossingen stelt waterschappen, drinkwaterbedrijven, farmaceutische bedrijven, apothekers, artsen en zorgorganisaties in staat om hun oplossingen te delen zodat anderen die gemakkelijk kunnen vinden en kunnen hergebruiken.

Zoeken en hergebruiken

De Etalage Ketenoplossingen verbindt professionals die medicijnresten in water terug willen dringen aan daarbij passende oplossingen die elders al worden gebruikt of in ontwikkeling zijn. Daardoor worden oplossingen steeds  opnieuw ontdekt en hergebruikt. Nieuwe oplossingen kunnen zo  uitbloeien tot bewezen oplossingen en bijdragen aan schoon gezond water en duurzaam leven op onze planeet.

Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water

WaterWindow is onderdeel van het Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water, bestaande uit een ‘Coalition of the Doing’ dat richt zich vooral op de inzet en waar nodig ontwikkeling van de meest duurzame en doelmatige oplossingen. Binnen Nederland én daarbuiten

Feedback