Waterwindow header image

WaterWindow werkt met professionals uit heel Nederland aan  een betere en toekomstbestendige leefomgeving. 

Via strategische sessies, kennisevents en -bijeenkomsten bij  en met partners bereiken we jaarlijks vele professionals in een denk- en doe omgeving in heel Nederland.  Dit alles ondersteund door  de kennisbasis van bestaande oplossingen uit onze online etalage.

De kennis van onze deelnemers gebruiken we niet alleen voor publicaties, maar ook voor diverse kennisevents zoals workshops, kennisbijeenkomsten en strategieontwikkeling. Door deze events te faciliteren, stimuleren we ons netwerk om tot nieuwe inzichten en inspiraties te komen over actueel opgaven in onze leefomgeving.

Online etalage

Deel jouw oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Strategisch advies

In een snel veranderende complexe wereld is een passende strategie voorwaardelijk voor jouw succes.

Ondersteuning

Interim ondersteuning in leidinggeven, project- en programma management en innovatie opgaven.

Kennisevents

Verhelderende gesprekken, nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Veldbezoeken

Beleef kansrijke en succesvolle oplossingen op locatie en ga in gesprek met de gebruiker of toeleverancier.

Leren van innovatie successen

Heeft iemand een onverwachte succesfactor voor jouw innovatie belemmering bedacht? Dat kan helpen!

Verfrissende innovatie injectie

Als jouw organisatie vast loopt of grip wilt op  een belangrijke ontwikkeling heb je een frisse injectie van nieuwe inzichten nodig. 

'Route du solutions'

Met de telefoon in de hand langs de mobile guided tour met jouw praktische oplossingen. Creëer een inspirerende ‘Route du solutions’.

Live update in jouw werkomgeving

Blijf up-to-date en krijg op jouw werkplek een update van de voor jouw organisatie veelbelovende oplossingen.

Verwacht: WaterShot

Crowdsourcing for professionals.

Maak met je mobile telefoon een foto van een praktische water- of klimaatoplossing op locatie en deel die online met andere professionals. 

Online etalage

Verder bouwen met bestaande oplossingen.

WaterWindow is een online etalage voor professionals in het ruimtelijke domein. Onze online etalage ontsluit water-gerelateerde oplossingen voor (her)gebruik bij de totstandkoming van veilige en gezonde ecosystemen. Aan de hand van vergelijkbare casuïstiek, kennis en ervaringen verbinden wij vakgenoten over de grenzen van verschillende kennisdomeinen en resultaatgebieden.

Kortom, op WaterWindow vindt jij bestaande oplossingen die passen bij jouw opgaven van vandaag en morgen.

Jouw trots is andermans oplossing

Om echt een verschil te kunnen maken hebben wij jou nodig. Jouw bewezen oplossingen en kansrijke innovaties kunnen anderen in vergelijkbare situaties helpen. Doe zoals anderen en zet de oplossingen waar jij trots op bent in de etalage. Zo help je anderen sneller resultaat te boeken.

Doe mee
Deel jouw oplossingen met andere professionals.

Wil jij bijdragen aan een gezonde leefomgeving?

Strategisch advies en strategie ontwikkeling

Naar een gezonde leefomgeving

In een snel veranderende samenleving is passend strategisch beleid van belang om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken. Wij adviseren jou bij complexe vraagstukken over o.a. de dynamiek van gebiedsgerichte samenwerking, gebiedsontwikkeling, beleidsintegratie, bedrijfsvoering en besluitvorming.

Het systeem

Samen met u en  jouw strategische (gespreks)partners analyseren wij de belangrijkste ontwikkelingen om tot strategische vernieuwing te komen. Uitgangspunt hierbij is dat jij onderdeel uitmaakt van een systeem. Ieder mens en daarmee ook iedere organisatie of organisatieonderdeel, is onderdeel van meerdere systemen, elk met hun eigen soms zichtbare dan wel onzichtbare waarden en normen, opvattingen en regels, behoeften, wensen en verlangens. Een systeem kan klein in omvang zijn, zoals een team of een afdeling, maar kan groter en complexer in omvang zijn, zoals een organisatie of gebied waar meerdere (institutionele) partijen en personen in verschillende rollen actief zijn.

Systemische benadering

Wij benaderen strategische vraagstukken met een integrale blik. Dat begint met het in beeld krijgen van de belangen en tegenstellingen binnen een systeem. Met behulp van de systemische benadering worden alle belangen en individuele doelen in het systeem op verschillende niveaus tegen elkaar af gewogen. Denk hierbij aan belangen in de omgeving, van individuele personen, binnen overheden en tussen overheden, tussen initiatiefnemer, overheid en andere betrokkenen, binnen en tussen organisaties en natuurlijk kent de beleidscyclus (beleid, vergunning, toezicht, handhaving) per stap ook weer eigen belangen.

Eén integraal besluit

In dit proces worden zichtbare en onzichtbare dynamieken en daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in beeld gebracht en wordt het onbewuste bewust gemaakt. Dit resulteert in één integraal besluit over een initiatief of ontwikkeling.

Ondersteuning en advisering

Ondersteuning

Als jij directe ondersteuning nodig hebt bij complexe vraagstukken, management opgaven, programma- of projectrealisatie of tijdens piekmomenten levert WaterWindow door de wol geverfde professionals.

Expertise

Strategische advisering

Onze mensen begeleiden jouw organisatie bij het maken van scherpe en doordachte strategische keuzes in complexe vraagstukken over o.a. de dynamiek van gebiedsgerichte samenwerking, gebiedsontwikkeling, beleidsintegratie, bedrijfsvoering en besluitvorming. Ook bij het inzichtelijk maken én realiseren van de veranderopgave kunnen wij jouw organisatie helpen.

Programmamanagement

Onze mensen ondersteunen jouw bij de realisatie van jouw programma’s zodat jij jouw doelen kan behalen en/of jouw strategieën kan verwezenlijken. Of het nu gaat om advisering over het programma, de ontwikkeling ervan of het gehele programmamanagement.

Interim Management: leidinggevende kracht

WaterWindow levert evenwichtige en daadkrachtige mensgerichte managementcapaciteit of extra leidinggevende kracht als jouw organisatie dat nodig heeft. Onze managers zijn sterren in People Management en het maken van positief werkende teams die passen bij de organisatiecultuur. Zij hebben vaker organisaties van binnen gezien. Daarom hebben ze snel door hoe de hazen in jouw organisatie lopen en gebruiken dat bij de invulling van hun opdracht.

Innovatiemanagement

WaterWindow helpt jouw organisatie bij het ontwikkelen van het innovatievermogen. Omdat innovatie te belangrijk is om aan het toeval over te laten helpen wij bij het ontwikkelen van het borgen daarbij behorende voorwaarden en het verankering in cultuur en besluitvorming.

Meer weten?

Neemt gerust contact met ons op.
Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Kennisevents
(online en offline)

Met onze kennisevents stimuleren we nieuwe inzichten, innovaties en discussies.
Dit doen we door naast het publiceren van blogs, specials en factsheets over actuele thema’s, ook offline bijeenkomsten te organiseren voor ons netwerk en opdrachtgevers. Denk aan kennissessies, klantdagen, congressen en workshops.

AquaNL Vakdagen

Een sprekend succesvoorbeeld is de  online workshop ‘Leren van innovatiesuccessen’ waarmee wij tijdens de AquaNL vakdagen in 2020  in gesprek zijn gegaan over de herbruikbaarheid van succesfactoren voor  het beslechten van innovatie belemmeringen. 
Het resultaat hiervan is inmiddels op WaterWindow  te vinden.

AquaNL in 2022

Ook dit jaar gingen wij met professionals aan de slag om vast te stellen wat logische stappen zijn om vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden te komen tot die fijne, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

De uitkomsten hiervan zijn verrassend en inspirerend. 

Veldbezoek oplossingen

WaterWindow organiseert  veldbezoeken om nieuwe kansrijke oplossingen en maatregelen op locatie te bekijken, beleven. Tijdens de veldbezoeken gaan je in kleine groepjes op pad om ter plaatse van de werking en ervaringen van nieuwe oplossingen kennis te nemen. 

Ook ga je met de beheerder en/of toeleverancier in gesprek. Een veldbezoek duurt meestal een dagdeel (ca. 4 uur).

 Na het veldbezoek is er de mogelijkheid om met andere deelnemers kennis te maken en over het veldbezoek in gesprek te gaan.

Agenda veldbezoeken

De oplossing tegen oliebollen en frituurvet in de zuivering? Beoordeel de werking op Scheveningen.

Beleef Reverse ElectroDialysis (RED) voor het wereldwijd winnen van hernieuwbare energie en bespreek de potentie voor jouw gebied en voor Nederland.

Na aanmelding sturen wij het verzamelpunt en praktische info naar jouw e-mailadres.

Inschrijven

Als een gewenste oplossing niet voorhanden is heb je frisse input nodig: een injectie van anderen. In een peer-to-peer omgeving werken trotse en door de wol geverfde professionals aan uw concrete uitdagingen.

Vul de lege velden in

Leren van innovatiesuccessen

Niet alle nieuwe ideeën en innovaties bereiken de markt of gebruiker. Vaak is de oorzaak te vinden in specifieke belemmeringen. Tegelijk zorgen bepaalde succesfactoren dat deze belemmeringen kunnen worden overwonnen.

Als professional die met belemmeringen worstelt wil je graag weten of er ook voor jouw belemmering een succesfactor is. En wie je daarbij kan helpen.

Succes factoren delen

Slimme oplossingen voor hardnekkige belemmeringen die de realisatie van innovaties hinderen worden in de online etalage WaterWindow gezet. Samen met de succesfactoren.
Zo kan je als professionals van elkaar leren hoe het moet.

Verfrissende injectie

Vastgelopen?

Loopt jouw organisatie vast of komt een gewenste samenwerking niet van de grond? Wil je bijdrage aan een belangrijke ontwikkeling maar heb je het gevoel dat je daar onvoldoende grip op kan krijgen? Dan heb je input nodig: een frisse injectie van nieuwe inzichten. 

Verborgen mechanismen

Met een team van andersdenkenden uit andere disciplines zoeken wij samen met jou naar tot nu toe verborgen inzichten. Wij helpen jouw organisatie bij het begaan van nog niet eerder belopen paden. Samen brengen we de dynamiek en de verborgen mechanismen in beeld die de gewenste ontwikkeling in de weg staan.

Systemische injectie

Door het geven van een systemische injectie krijg jij:

  • Meer inzicht in verborgen dynamieken die beweging in de weg staan.
  • Meer effectiviteit en vitaliteit van jouw organisatie in het geheel.

Wij bekijken het vraagstuk waar jij tegenaan loopt vanuit een systemische bril zodat inzicht ontstaat in het functioneren van dat het grote geheel: welke verstoringen, spanningen, of blokkades staan beweging in de weg? Zo maken wij zichtbaar wat verborgen is en krijgt jouw organisatie meer energie, stabiliteit, flexibiliteit en betere prestaties.

Systemische brillen

In onze benadering kijken wij steeds naar de volgende aspecten.

  • Verhouding: Welke plek neem jij in het systeem in? Hoe verhoud jij je tot anderen?
  • Positie: Hoe ben jij met met anderen in het systeem verbonden?
  • Bestaansrecht: Waar ben jij voor opgericht?
  • Gelijkwaardigheid: is er binnen het systeem voldoende evenwicht in geven en nemen?

Jouw eigen Field trip, jouw 'Route du solutions'

Aan WaterWindow verbonden organisaties kunnen ook Field Trips laten samenstellen, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een delegatie of het tonen van oplossingen  in het eigen beheergebied.

Laat anderen kennisnemen van alle klimaatadaptatie- of wateroplossingen in jouw gemeente, waterschap of andere organisatie.   

Creëer een tijdelijke Field trip tijdens een congres of tijdens verkiezingen.

Maak een Field Trip als onderdeel van jouw opleiding of cursus. 

Bestel jouw Field trip

Interesse in een eigen Field trip? Laat het ons weten, dan gaan we samen aan de slag.

Periodieke update aan huis

Blijf op de hoogte

Omdat het niet vanzelfsprekend is om van alle voor jou interessante oplossingen op de hoogte te blijven, brengen wij ze bij jouw organisatie langs.

Erover lezen is toch wat anders dan het mee maken. Daarom bezoeken met enige regelmaat de gebruikers van oplossingen.  Die nemen dan in een interactieve setting kennis van nieuwe of nog onbekende oplossingen die voor hen relevant zijn. 

Voor jou op maat gemaakt dus.

Natuurlijk doen we dat samen met de  toeleverancier en soms zelfs met de gebruiker.  Want zij hebben de antwoorden.

Zo blijf je op de hoogte van de kansen die  er voor jou zijn. 

Feedback