Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Zuiveringskas en park De Glind

Innovatief
Print Email

Probleem

Onvoldoende capaciteit riolering

De oplsagcapaciteit van de riolering is kleiner dan de hoeveelheid water die het moet transporteren.

De persleiding die regen- en huishoudelijk afvalwater afvoert vanuit De Glind heeft onvoldoende capaciteit voor aangesloten boerderijen in het buitengebied. Tegelijk wordt rioolwater van Achterveld en De Glind over grote afstanden getransporteerd en afgevoerd terwijl dit ook nuttig hergebruikt kan worden

Oplossing

Zuiveringskas en park De Glind

Zuiveringskas en park De Glind gaat huishoudelijk afvalwater uit De Glind en Achterveld op natuurlijke wijze zuiveren. Dit resulteert in het ontlasten van de persleiding voor aangesloten woningen en boerderijen in het buitengebied. Tevens wordt het watersysteem klimaatadaptief gemaakt, doordat het effluent van de zuiveringskas een waterbron is voor de Modderbeek, die ’s zomers weinig water afvoert.

NOHNIK - Zuiveringspark De Glind

Voordelen

  • Creëert meerwaarde voor de leefomgeving, minder verpompen van rioolwater, educatieve en recreatieve waarden en onderzoek en doorontwikkelen van dit zuiveringsconcept.
  • De innovatie biedt kansen voor het lokaal en energiezuiniger verwijderen van nieuwe stoffen (medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en gewasbeschermingsmiddelen), doordat het influent, vanwege afkoppelmaatregelen in de woonkern, geconcentreerder is.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Effluent, Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018