Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Zoutindringing

Innovatief
Print Email

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

Te veel zout water in het Volkerak-Zoommeer maakt het onbruikbaar voor de landbouw. Te veel zoet water in de Oosterschelde kan lokaal effecten hebben op de mosselteelt.

Oplossing

Innovatieve zoet-zoutscheiding

Bij deze oplossing wordt gebruik gemaakt van bellenschermtechnologie,met beluchtingskoppen die kleine belletjes maakt.

Zoet-Zout scheiding bellenscherm in sluis om zoutindringing verzilting tegen te gaan

Voordelen

  • Het innovatieve systeem vervangt het dure en tijdrovende systeem waarbij zoet en zout gescheiden wordt doormiddel van uitwisseling van kolkend water.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 3-12 maanden