Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Zoutindringing

Innovatief
Print Email

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

Te veel zout water in het Volkerak-Zoommeer maakt het onbruikbaar voor de landbouw. Te veel zoet water in de Oosterschelde kan lokaal effecten hebben op de mosselteelt.

Oplossing

Innovatieve zoet-zoutscheiding

Bij deze oplossing wordt gebruik gemaakt van bellenschermtechnologie,met beluchtingskoppen die kleine belletjes maakt.

Zoet-Zout scheiding bellenscherm in sluis om zoutindringing verzilting tegen te gaan

Voordelen

  • Het innovatieve systeem vervangt het dure en tijdrovende systeem waarbij zoet en zout gescheiden wordt doormiddel van uitwisseling van kolkend water.

Succesfactoren voor innovatie


Innovatieve belemmering

Organisatie cultuur

Om innovaties en vernieuwingen voort te kunnen brengen moet de cultuur van de organisatie daarop afgestemd zijn.

Gebrek aan overzicht

Door afwezigheid van betrokken kenniswerkers is er geen mogelijkheid om projectkennis in de staande organisatie te borgen.

Succesfactor

Pojectbetrokkenheid

Borgen langdurige betrokkenheid projectkenniswerker.

Werkwijze

Door het borgen van de betrokkenheid van de inhoudelijke projectmedewerkers tijdens de realisatie- en eerste beheerfase blijft de benodigde kennis over de oplossing beschikbaar en toegankelijk.

Succesvoorwaarden

  • Beschikbaarheid kenniswerker gedurende bedoelde periode.

Contact

Meer weten: neem contact op met de launching customer.
Kijk in het kader aan de rechterzijde van de pagina.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 3-12 maanden