Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Zoetwatertekort

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

In de zomer is het erg droog en is het gebied, Midden-Delfland, sterk afhankelijk van de aanvoer van water vanuit het Brielse Meer. Hierdoor is er vaak te weinig water. Daarbij heeft het water ook kwaliteitsproblemen. Met name in zwemwater is er blauwalgenoverlast, hierdoor kan er vaak niet gezwommen worden.

Oplossing

S.C.H.O.O.N.

Dit project betreft de aanleg van een zoetwaterfabriek met aansluitend een waterharmonica. De zoetwaterfabriek zorgt voor een extra zuivering van het effluent, vervolgens gaat het water door de waterharmonica. Dit is een natuurgebied waarbij het water door de planten natuurlijk gezuiverd wordt. Het hoofddoel hiervan is het besparen en opnieuw gebruiken van water, na de afvalzuivering, om het zoetwatersysteem te versterken. Jaarlijks zal 5,5 miljoen m3 afvalwater, dat nu via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee gaat, worden hergebruikt en aan het binnendijkse zoetwatersysteem worden toegevoegd.

Voordelen

  • Op het moment wordt het water dat gezuiverd is afgevoerd naar de Noordzee, maar door deze nieuwe zuivering zal het water in het beheersgebied van Delfland kunnen worden vastgehouden.
  • Doordat het water beter gezuiverd wordt zal de zwemwaterkwaliteit omhoog gaan. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden.
  • De waterharmonica vangt water op uit de zoetwaterfabriek en het water wordt door een wetlandssysteem geleid en 'natuurlijker' gemaakt. De waterharmonica is zo de ecologische schakel tussen de zoetwaterfabriek en het polderwatersysteem.

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

Duurzaamheid

Verduurzamen van het waterbeheer

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Waterkwaliteit

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland