Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Zandhonger in de Oosterschelde

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Door de aanleg van de Stormvloedkering zijn de getijdestromen in de Oosterschelde afgenomen. Hierdoor lijdt onder andere de Roggenplaat aan doorgaande erosie. Er wordt minder zand neergelegd door sedimentatie dan dat er erodeert. Dit vormt een bedreiging voor de natuur-, de landschaps- en de recreatiewaarde en op de lange termijn voor de waterveiligheid van het gebied.

Oplossing

Zandsuppletie

De suppletie heeft tot doel de huidige natuurwaarden van de Roggenplaat vijfentwintig jaar te behouden. De suppletie van zand bestrijdt de effecten van zandhonger en zorgt ervoor dat de foerageercapaciteit op de Roggenplaat behouden blijft.

Suppletie Roggenplaat is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese Interreg V Vlaanderen-Nederland programma

Voordelen

  • Herstelt de natuur-, de landschaps- en de recreatiewaarde.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)