Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Zandhonger

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Door externe factoren erodeert het zand van de kustlijn wat ten koste gaat van de waterveiligheid.

Oplossing

De zandmotor

Aangelegd schiereiland van zand. Dit zand verspreidt zich door wind en water en zorgt voor kustbescherming, nieuwe natuur en extra recreatiegebied

De Zandmotor schiereiland door zandsuppletie voor kustbescherming

Voordelen

 • Een duurzamere oplossing dan gebruikelijke de vijfjarige zandsuppletie.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Nee
 2. Overstromingen beperken Ja
 3. Hittestress beperken Nee
 4. Omgaan met langdurige droogte Nee
 5. Bodemdaling beperken Nee

Kenmerken

 1. Thema Waterveiligheid
 2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Zeewater
 5. Project periode 4-7 jaar