Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Zandafzetting in RWZI

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Ondanks het gebruik van een zandvanger komt een deel van het zand uit het influent in de RWZI terecht. Het zand kan zich afzetten op ongewenste plekken waardoor het nuttig volume van een bassin met 30% kleiner kan worden.

Oplossing

Zandzuig-cyclooninstallatie

De Zandzuig-cyclooninstallatie is een installatie die, in samenwerking met een duikbedrijf, gebruikt wordt om de bodem vrij te maken van ongewenste afzettingen. Hiermee wordt voorkomen dat het bassin leeg gezet moet worden om de afzettingen te verwijderen.

Voordelen

  • De kans op overschrijding van de lozingsvergunning wordt geminimaliseerd.
  • Het zuiveringsproces hoeft niet stilgelegd te worden tijdens het gebruik van de Zandzuig-cyclooninstallatie.
  • De installatie kan worden ingezet op praktisch alle RWZI’s zonder dat mechanische/elektrische modificaties te hoeven worden doorgevoerd.
  • De installatie is op een vrachtwagen te plaatsen en daardoor zeer mobiel.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater, Effluent
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017