Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Werking hemelwater- en hittestressinnovaties onvoldoende bekend

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Innovatieve oplossingen voor hemelwateroverlast en hittestress in stedelijk gebied vinden deze slechts mondjesmaat hun weg naar de gebruikers (gemeenten, provincies en waterschappen). Dit wordt onder meer veroorzaakt door onbekendheid met het bestaan van deze oplossingen of met de (effectieve) werking ervan.

Oplossing

WaterStraat, proeftuin voor oplossingen voor hittestress en hemelwateroverlast in stedelijk gebied.

De Waterstraat is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties waar ondernemers en onderzoekers nieuwe innovatieve oplossingen in een praktijkomgeving testen en tegelijkertijd aan eindgebruikers (gemeenten en inwoners) demonstreren. Denk aan wegen met waterpasseerbare verhardingen, waterbuffers onder woningen, slimme regentonnen tegen gevels of waterbergingen op daken.

Voordelen

  • Innovatieve ondernemers krijgen kosteloos een kans om hun oplossing voor hemelwateroverlast te demonstreren.
  • De mogelijkheid om concepten en producten te testen en (door) te ontwikkelen in een relevante omgeving.
  • De mogelijkheid om innovatieve oplossingen van verschillende toeleveranciers te koppelen en in samenhang te testen.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater