Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Weinig weerstations

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Het anticiperen op  wateroverlast door lokale piekbuien is lastig doordat niet overal weerstations aanwezig zijn.

Oplossing

Burgerkracht tegen klimaat- en wateroverlast

De meetgegevens van weerstations van amateurmeteorologen worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van lokale piekbuien. De gegevens van de amateurmeteorologen worden realtime gebruikt en geïntegreerd in de operationele sturing. Hierdoor kan lokale wateroverlast sneller in beeld worden gebracht.

Amateurmeteorologen

Voordelen

  • Sneller anticiperen mogelijk wateroverlast.
  • Toename waterbewustzijn door betrekken burgers.
  • Goedkoper dan investering in een eigen netwerk van meetapparatuur.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Organisation Rivierenland

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016