Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Rifkorven

Weinig beschutting jonge vissen

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Vispassages trekken veel jonge vis aan die willen migreren, soms hopen die zich tijdelijk op voor de passage. Jonge vis en kleine trekvissoorten zijn een aantrekkelijke prooi voor roofvis en visetende vogels. Om te kunnen groeien en zich voort te kunnen planten is het van belang dat vissen voldoende mogelijkheden hebben om zich te kunnen verschuilen.

Oplossing

Rifkorf

Een rifkorf is een holle bal van beton met gaten waarin kleinere trekvissoorten en jonge vissen kunnen schuilen. Hierdoor worden de verblijfsmogelijkheden voor deze vissen vergroot wat een positieve bijdrage levert aan de visstand. De korf is ongeveer 1m hoog en weeg 800 kg.

Rifkorf

Voordelen

  • De kans op succesvolle migratie neemt erdoor toe. Meer vissen zullen aankomen op hun bestemming en daar opgroeien, of kunnen er zich voortplanten.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Havengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 0-3 maanden