Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Wegzakken van waterkeringen door bodemdaling

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Door bodemdaling behouden waterkeringen niet hun toegeschreven hoogte. Hierdoor voldoen ze niet meer aan gestelde veiligheidsnormen.

Oplossing

Licht ophoogmateriaal in waterkeringen

Met het toepassen van licht ophoogmateriaal zakt de waterkering na ophoging minder snel waardoor de levensduur van de waterkering toeneemt. De oplossing heeft meeste effect als het wordt toegepast op keringen waar wegen op zijn aangebracht. Zo hebben het waterschap, de gemeente en de bewoners voordeel bij minder frequent onderhoud.

Voordelen

  • Minder frequent onderhoud van waterkeringen en wegen.

Vergezicht

De beste dijk is een multifunctionele dijk

Portefeuille

Waterveiligheid

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Veilige waterkeringen

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Project type Pilot
  7. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland