Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Wegzakken van (polder)wegen

Innovatief
Print Email

Probleem

Bodemdaling

Het verzakken van de bodem als gevolg van zetting of inklinking leidt tot overlast en/of schade.

Polderwegen met aan een of aan beide zijden een watergang zakken steeds verder weg door de zware asfaltconstructies. Het ophogen met asfalt maakt de weg zwaarder en traditionele oplossingen, zoals het wegcunet eruit frezen, zijn relatief duur door o.a. tijdelijke damwanden.

Oplossing

Gatenkaas weg

De gatenkaas weg is een methode waarbij de huidige weg door middel van een lichtgewicht evenwichtsconstructie minder zwaar gemaakt wordt en waardoor verdere zetting voorkomen wordt.

gatenkaasweg

Voordelen

  • Bestaande wegconstructie kan gedeeltelijk gehandhaafd worden waardoor bijvoorbeeld hulpdiensten en bewoners gebruik kunnen blijven maken van de weg.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater