Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watervervuiling

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Plastic afval vervuilt oppervlaktewateren en komt via rivieren in de oceaan terecht, waar het onderdeel wordt van de Plastic Soup. Daarnaast is er in havens gebrek aan ruimte voor natuur.

Oplossing

Recycled Park

Het Recycled Park is een op plastic fundering drijvend natuurlandschap. De drijfelementen van het park worden gemaakt van gerecycled drijfafval uit rivieren. Hiermee wordt het hergebruik van plastic gepromoot en worden het leefklimaat en de ecologie van de haven verbeterd.

Recycled Park

Voordelen

  • Een vrijwel verwaarloosde grondstof wordt gebruikt voor de realisatie van natuur.
  • De nieuw platformen bieden zowel boven als onder water de mogelijkheid voor natuur om te ontwikkelen, wat bijdraagt aan de ecologische waarde van het water en de richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden