Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watervervuiling

Bewezen
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Delft werd een integrale oplossing gezocht voor hygiëne, logistiek, afval en afvalwater. Hiervoor moest rekening worden gehouden met pharmaceutische reststoffen en multiresistente bacteriën.

Oplossing

Pharmafilter

Het Pharmfiltersysteem verwerkt afval en filtert het ziekenhuiswater voordat het bij de waterzuivering op het ziekenhuisterrein komt. Microverontreinigingen worden geëlimineerd tot beneden de detectielimiet. Dit wordt gerealiseerd door de unieke combinatie van het vermalen van afval op de afdelingen, het interne transport via de vuilwaterafvoer, het scheiden van vast afval en afvalwater, de vergisting en decontaminatie van afval en de meervoudige geavanceerde zuivering van het afvalwater.

Voordelen

  • Schoner ziekenhuis.
  • Minder afval.
  • Waterhergebruik.
  • Geen uitstoot van microverontreinigingen.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater