Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Waterveiligheid in gevaar door geulverplaatsing

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

De Waddenzeebodem is voortdurend in ontwikkeling onder invloed van getij en menselijk handelen. Wanneer  getijdegeulen zich ongehinderd richting het land verplaatsen, kunnen de aangrenzende dijken worden ondermijnd. In de huidige situatie wordt dit voorkomen door het onderwatertalud met hard materiaal (meestal staalslakken of stortsteen) te versterken. Dit zijn echter kostbare en niet-natuurvriendelijke oplossingen.

Oplossing

Geulmanagement

Met Geulmanagement wordt er eerder geanticipeerd op de ontwikkelingen van de Waddenzeebodem. Er wordt voorkomen dat de geulen te dichtbij de kust komen met gebruik van het zand uit de geul zelf. Daardoor hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van onnatuurlijke materialen, zoals staalslakken, als oplossing van het probleem.

Voordelen

  • Geen onnatuurlijke materialen in de Waddenzee.
  • Minder impact op een Natura 2000 gebied.
  • De natuurlijke beweging van de Waddenzee krijgt de ruimte.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied, Waddengebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 4-7 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)