Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watertekort in de landbouw

Innovatief
Print Email

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

Voor de bollenteelt in Breezand is voldoende zoetwater van vitaal belang. De Waddenregio kenmerkt zich echter door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Dankzij de dunne, zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater is landbouw hier mogelijk. De verwachting is echter dat de zoete regenwaterlens in een aanzienlijk deel van het gebied verdwijnt waardoor brak grondwater in de wortelzone kan komen. Hierdoor kan zoutschade aan landbouwgewassen kan optreden.

Oplossing

Ondergrondse opslag en druppelirrigatie

De Spaarwater maatregelen vergroten de waterbeschikbaarheid en oogstopbrengst voor de landbouw. Het systeem omvat de gehele cyclus van opvangen, opslaan en zuinig gebruik van zoetwater. Regenwater op het perceel wordt via drainagebuizen opgevangen, ondergronds opgeslagen en is beschikbaar voor beregening via druppelslangen. Met behulp van Spaarwater wordt gewerkt aan zoetwaterbeschikbaarheid, efficiënte beregening met behulp van druppelirrigatie, bestrijding van verzilting, minder afspoeling van nutriënten en de afbraak van schadelijke nutriënten.

Voordelen

  • Zuiniger gebruik van zoetwater, opbrengstverhoging en minder mestgebruik.
  • Beperking afvoer van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater.
  • Verwachtte afsterving van ziektekiemen zoals Erwinia.
  • Beperken bladnatperiode van het gewas.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015