Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watertekort in de landbouw

Innovatief
Print Email

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

Hornhuizen ligt direct achter de zeedijk, de enige barrière die het zoute zeewater van het perceel weghoudt. De Waddenregio kenmerkt zich ook door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater is landbouw hier mogelijk. De verwachting is dat de zoete regenwaterlens in een aanzienlijk deel van het gebied verdwijnt waardoor brak grondwater in de wortelzone kan komen. Hierdoor kan zoutschade aan landbouwgewassen optreden.

Oplossing

Systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Hornhuizen richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale zoete neerslaglens waarbij het oorspronkelijk doel van drainage, ontwatering en voorkomen van natschade, gegarandeerd blijft.

spaarwater hornhuizen

Voordelen

  • Opbouwen zoetwaterbuffer in regenwaterlenzen.
  • Uitspoeling nutriënten terugdringen.
  • Behoud traditionele werking drainage.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015