Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watertekort in de landbouw

Innovatief
Print Email

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

De Waddenregio kenmerkt zich door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Landbouw is hier mogelijk dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater. De verwachting is dat de zoete regenwaterlens in een aanzienlijk deel van het gebied zal verdwijnen waardoor brak grondwater in de wortelzone kan komen. Hierdoor kan zoutschade aan landbouwgewassen optreden.

Borgsweer is bij uitstek een gebied voor pootaardappelen. Echter, door de aanwezigheid van bruinrot in het oppervlaktewater geldt een beregeningsverbod voor de gewassen.

Oplossing

Spaarwater - ondergrondse opslag en druppelirrigatie

De Spaarwater maatregelen vergroten de waterbeschikbaarheid en oogstopbrengst voor de landbouw. Het systeem omvat de gehele cyclus van opvangen, opslaan en zuinig gebruik van zoetwater. Regenwater op het perceel wordt via drainagebuizen opgevangen, ondergronds opgeslagen en is beschikbaar voor beregening via druppelslangen.

spaarwater borgsweer

Voordelen

  • Vergroten zoetwaterbuffer
  • Verziltingbestrijding
  • Verminderde uitspoeling nutriënten
  • Afsterven ziektekiemen zoals bruinrot

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015