Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Watertekort in de landbouw

Innovatief
Print Email

Probleem

Zoutindringing

Er vindt ongewenste zoutindringing plaats.

De Waddenregio kenmerkt zich door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Landbouw is hier mogelijk dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater. De verwachting is dat de zoete regenwaterlens in een aanzienlijk deel van het gebied verdwijnt waardoor brak grondwater in de wortelzone kan komen. Hierdoor kan zoutschade aan landbouwgewassen optreden.

Oplossing

Spaarwater - systeemgerichte drainage

De Spaarwatermaatregel in Herbaijum richt zich op systeemgerichte drainage. Door drainage te optimaliseren kan de zoete neerslaglens worden vergroot. Het optimum is een maximale zoete neerslaglens waarbij het oorspronkelijk doel van drainage, ontwatering en voorkomen van natschade, gegarandeerd blijft.

Spaarwater Herbaijum

Voordelen

  • Uitspoelen van nutriënten terugdringen.
  • Opbouwen zoetwaterbuffer in regenwaterlenzen.
  • Behoud traditionele werking drainage.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Grondwater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015